ICTEC - Camps Albert
We do your ICt and TEChnics
Because every second counts
ICTEC Control Center - Home

Het ICTEC meldkamer,meldkamersoftware,dispatching Speculator systeem is een volledig meldkamer systeem en is opgebouwd uit een aantal componenten. Hoe werkt het?

De COMserver(communicatie server)
Deze toepassing kan alarmsignalen ontvangen via meerdere communicatie kanalen: RS232/485, HTTP, TCP/IP, UDP/IP, E-mail, SMS, tekst bestanden en database records.
Andere kanalen kunnen steeds op aanvraag ontwikkeld worden.
Een alarmsituatie op één van deze ingangs kanalen wordt verstuurd naar de Speculator server die dit verder gaat behandelen.

Speculator ondersteunt ook een groot aantal alarmontvangers waaronder RX2000,RX3000 en RX8000 van Enai, MLR2 van DSC, Osborne-Hoffman van UTC, D6600 van Bosch, Osiris van Azursoft, Chiron, Risco IP en nog anderen.

Voorbeelden:
* Via RS232 of IP worden alarmontvangers gekoppeld.
* Via controllers op een RS485 bus systeem worden digitale contacten en/of  analoge waarden zoals temperatuur, druk en spanning overwaakt.
* Camera systemen worden overwaakt via HTTP 'keep alives'
* Een inkomend e-mail of SMS bericht wordt gescand op de inhoud en kan worden omgezet in een alarmbericht.
* Monitoring van SQL servers, Web servers, bepaalde kritische programmas enz.


De Speculator Server

Dit is het hart van het Speculator systeem. Alle inkomende meldingen worden hier behandeld.
Dit gaat over controle van alarm signalen (inbraak, technisch, brand, hold-up,....), maar ook de controle van opening, sluiting en testsignalen.
De server integreert VBscript waardoor er oneindig veel toepassingen mogelijk zijn die door de klant zelf kunnen worden toegevoegd. De server verdeelt de te behandelen alarmen dan verder naar de operatoren.

De Speculator Client
Met deze toepassing werkt de operator in de meldkamer. Hiermee kan hij de aangeboden alarmen verder behandelen. Hij kan contactpersonen opbellen, instructies opvolgen, de alarmhistoriek raadplegen, relevante documenten openen, alarmen in wacht plaatsten en indien een alarm geverifieerd is en de klant verwittigd is kan hij het alarm valideren.
Ook wordt de Speculator Client editor gebruikt om nieuwe klanten aan te maken, wijzigingen te doen, klanten te wissen enz.

Alarmdoormelding via internet

Indien er bij de klant geen 24/24 permanentie is kunnen alarmsituaties doorgemeld worden via internet naar de ICTEC Webserver of in backup mode via SMS naar de klant.

ICTEC Webserver
Deze registreert de inkomende alarmen en verstuurt op zijn beurt SMS of Emails naar de klant. Daar Email op GSM al meer en meer voorkomt is het goedkoper een email te versturen dan een SMS. Maar beiden zijn mogelijk.
Indien gewenst kunnen de alarmen ook doorgestuurd worden naar een erkende meldkamer.

ICTEC Control center
Deze internet site laat toe om alarmsituaties op te volgen alsook om een installatie van de klant te wapenen/ontwapenen, in onderhoud te plaatsen en nog andere functies zijn beschikbaar
De klant heeft zo de volledige controle over zijn eigen installatie. ICTEC Control Center